Monika Chajdas

psychoterapeuta katowiceWykształcenie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz psychoonkologiem.

Obecnie swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe pogłębiam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jestem uczestnikiem cztero i pół letniego całościowego kursu psychoterapii, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego. W 2016 roku uzyskałam tytuł Psychoonkologa, ukończywszy studia z zakresu Psychoonkologii na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Ukończyłam  również roczny kurs terapii ekspresywnych i technik relaksacyjnych, organizowany przez Pracownie Rozwoju Wewnętrznego „Prapełnia” w Krakowie. Jestem specjalistą i diagnostą Metody A. Tomatisa, będącej wspomagającą terapią dla osób z trudnościami w mowie i słuchu. Szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą A. Tomatisa ukończyłam w CAPF w Warszawie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Doświadczenie zawodowe

Obecnie, od kilku lat prowadzę Pracownię Psychoterapii Strefa Życia, gdzie zajmuję się terapią indywidualną, rodzinną oraz par i małżeństw, a także prowadzę warsztaty rozwoju osobistego.

Jako psychoterapeuta pracuję także w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks – na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Afektywnych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Współpracuję także z Ośrodkiem Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworów w Katowicach, w roli psychoonkologa.

Swoja pracą wspieram również uczniów gimnazjum oraz ich rodziców i nauczycieli.

Czym dla mnie jest psychoterapia

 Monika Chajdas psychologPsychoterapia jest moją pasją, a praca daje mi wielką satysfakcję. Kontakt z drugą osobą jest dla mnie zawsze indywidualną i niepowtarzalną historią. W pracy opieram się na autentyczności, na prawdziwym byciu z klientem. Pracuję w podejściu Ericksonowskim, korzystając z dorobku terapii systemowych oraz psychodynamicznych. Osobiście sądzę, że jedną z właściwości człowieka jest rozwój, a siły decydujące o jego przebiegu tkwią w osobie. Moim celem jest pomoc w odnalezieniu własnych zasobów, wewnętrznej siły, którą każdy z nas posiada. Towarzyszę klientowi w odkrywaniu jego własnej strefy życia, bo tylko on sam wie, jaka ona jest.

Jestem żoną oraz mamą dwóch wspaniałych córek. Lubię kontakt z przyrodą, wycieczki górskie oraz jazdę na nartach. W wolnych chwilach czytam literaturę wojenną lub spotykam się z rodziną i przyjaciółmi.