Pierwsze spotkanie z psychologiem umawiane jest telefonicznie, bądź drogą mailową.

Na pierwszym spotkaniu , tak zwanym konsultacyjnym, wspólnie określamy problem, cele ogólne oraz szczegółowe, a także oczekiwania. W czasie konsultacji ustalamy również częstotliwość spotkań, sposoby komunikowania się między sesjami, warunki odwoływania sesji.

Konsultacja kończy się wspólną decyzją dotyczącą podjęcia terapii i jej formy. Czasem zdarza się, że jedno spotkanie nie wystarczy, by omówić tak wiele ważnych kwestii. Wówczas odbędzie się kontynuacja konsultacji na kolejnym spotkaniu.

Po tym spotkaniu zapraszam na pierwsza sesję terapeutyczną, a więc rozpoczynamy terapię.

„Najlepszy jest ten czas, który mam przed sobą.”   (M.Erickson)

„Nie zdarzenia nas smucą, ale to, jak je widzimy.”   (Epiktet)

psychoterapia

Informacja o pierwszym spotkaniu terapii grupowej/ warsztatów zostanie załączona w zakładce aktualności oraz przesłana drogą mailową do Państwa, zgłaszających chęć wzięcia udziału w grupie.