Psychoterpia

Psychoterapia to  przemyślany i planowany sposób interwencji psychoterapeuty, po to by wprowadzić zmiany w prezentowanych przez osobę zachowaniach i postawach, pojawiających się w jej życiu w sytuacjach trudnych, czy problemowych, a które nie spełniają już swojej funkcji radzenia sobie, pozostawiając osobę w stanie napięcia, kryzysu, czy chronicznego stresu.

Psychoterapia Indywidualna

psychology-531071_1920 Psychoterapia indywidualna jest najczęściej wybieraną formą terapii. Jej celowość wyznacza sformułowanie problemu, jako wewnętrznego, a więc istniejącego w osobie poszukującej terapii. Przy tak rozumianym problemie, zmiana zachodząca w osobie wystarczy do zmiany sytuacji, w której się ona znalazła. Terapia indywidualna to również sposób na poszerzenie wiedzy o sobie oraz własny rozwój.

Psychoterapia partnerska

psychoterapia par i małżeństw Psychoterapia par / małżeństw jest szczególną formą terapii rodzinnej, w której uczestniczy jedynie para. Jeżeli problem spostrzegany jest jako problem relacji, a więc nie dotyczy jedynie poszczególnych osób, najskuteczniejsza okaże się psychoterapia par. Celem staje się wzrost satysfakcji ze związku, poprawa relacji. Ta forma terapii pomaga partnerom, małżonkom usłyszeć się nawzajem, zobaczyć i zrozumieć różnicę w postrzeganiu siebie, związku, istniejących problemów.

Psychoterapia Rodzinna 

psychoterapia rodzinna Psychoterapia rodzinna bazuje na założeniu, iż system rodzinny tworzą nie tylko jego członkowie, a więc rodzice i dzieci, ale także to, co występuje pomiędzy nimi. Relacje, system komunikacji, oczekiwania i wzajemne wymagania również należą do systemu.Gdy problem dotyka jednej osoby, tak naprawdę dotyka on każdego członka rodziny i rodziny jako całości. Terapia rodzinna pomaga w wysłuchaniu się nawzajem, zrozumieniu innych punktów widzenia i różnic w postrzeganiu problemu. Polecana jest szczególnie w przypadku problemów występujących u dzieci.

 

Psychoterapia Grupowa 

 terapia grupowaPsychoterapia grupowa opiera się na założeniu, iż problemy wynikają z niesatysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, z pomocą którego, możemy zdobywać nowe doświadczenia, poznawać siebie i nasze związki z innymi. Dzięki relacji terapeutycznej w grupie, mamy możliwość uświadomić sobie swoje wzorce tworzenia relacji, wzorce komunikacji oraz nauczyć się innych, możliwych sposobów tworzenia relacji, myślenia i zachowania, dzięki czemu zwiększamy możliwości wyboru stosowanych przez nas strategii.